LapWall

28.3.2018 - Kari Viljamaa

Rakentaminen siirtyy työmailta tehtaisiin, oletteko valmiita muutokseen?

Kukapa meistä ei pienenä olisi leikkinyt Lego-palikoilla? Niillä rakentaminen oli, ja on nykyäänkin, lähes jokaisen lapsen mielipuuhaa. Riittävän laajalla, mutta silti vakiodulla Lego-valikoimalla saa koottua mitä mielikuvituksellisimpia rakennuksia ja kokonaisuuksia. Palikat asettuvat saumattomasti ja tiukasti toisiinsa ja valmista tulee nopeasti! Lego-palikoita on myytävänä hyvin monenlaiseen ”rakentamiseen”. Niissä kaikissa on kuitenkin samat vakiointiperiaatteet ja kiinnitystapansa, joilla pienen lapsenkin onnistuu rakentaa vaativan näköisiä kokonaisuuksia. Tämän päivän rakentaminen on siirtymässä samanlaiseen vakiointi ja valmisosatoimitusten maailmaan.

Rakentaminen on pääperiaatteiltaan pysynyt vuosikymmenten ajan hyvin samankaltaisena. Suuria läpimurtoja ja teollistumista ei ole tapahtunut samassa mittakaavassa muuhun teollisuuteen verrattuna. Esimerkiksi autoteollisuudessa tuotevakioinnit sekä tehdasvalmistaminen ja kokoaminen ovat olleet avainasemassa jo sadan vuoden ajan. Tämän ansiosta saamme nauttia kohtuuhintaisilla, toimivilla ja turvallisilla ajoneuvoilla ajamisesta.

Talojen ja rakennusten rakentaminen mielletään lähes poikkeuksetta yksilölliseksi projektiksi, jossa kaikki suunnittelu ja rakentaminen tehdään mittatilaustyönä. Sanomattakin on selvää, että mittatilaustyörakentaminen työmaalla tulee hintoihinsa verrattuna tuotteistettuun tehdasolosuhteissa rakentamiseen. Viimeisten vuosien aikana rakentamisessa on alkanut tapahtua sekä ajattelu- että tuotantotapojen muutos. Rakentamista osataan mieltää enemmän vakiokomponenteista tehtäväksi toiminnaksi. Myös pitkälle vietyä tehdasosaamista hyödynnetään jo paljon aiempaa enemmän. Nykyään rakentamisen toimialalle erikoistuneet tehtaat valmistavatkin elementtejä hyvin monenlaisiin käyttötarkoituksiin. Tehtaissa valmistetaan myös täysin valmiita moduuleita märkätiloihin, parvekkeille ja moduuliksi voidaan tehdä jopa kokonainen huoneisto.

Vakioiduilla ratkaisuilla tehdasolosuhteissa valmistaminen tuo kiistatta kustannustehokkuutta ja laatua rakentamiseen. Edut eivät jää pelkästään siihen. Työmaaolosuhteissa rakentaminen on olosuhteiltaan haastavaa ja vaatii erittäin päteviä ammattimiehiä. Sääolosuhteiden vaikutus työmaarakentamiseen on suuri, rakenteiden kastumisilta on lähes mahdotonta välttyä. Ammattitaitoinen työmaatimpuri alkaa olla jo katoava luonnonvara. Siksipä työmaalla tehtävää työtä on saatava merkittävästi vähennettyä ja rakentamisaika työmaalla täytyy minimoida. Tähän kaikkeen ratkaisu on rakennuskomponenttien pitkälle viety tehdasvalmistaminen. Työmaalla tapahtuu ainoastaan elementtien ja moduulien kokoonpano. Toki työmaalle jää vielä tekemistä ja viimeistelyä, mutta suurin osa rakennuksesta tulee olla tehtynä, kun tavarantoimitukset työmaalle alkavat. Näillä toimenpiteillä rakennus saadaan säältä suojaan hyvin nopeasti.

Kosteudenhallinnan merkitystä rakentamisessa ei voi ylikorostaa. Rakentamisaikana tapahtunut rakenteiden kastuminen johtaa usein mittaviin ja kalliisiin korjaamistoimenpiteisiin, puhumattakaan kastuneen rakennuksen aiheuttamista terveyshaitoista asukkailleen. Nykyaikaisessa rakentamisessa tavoitteena on varmistaa katkeamaton kuivaketju. Tuotteet valmistetaan kuivissa tehdasolosuhteissa, ne varastoidaan varastorakennuksissa, elementit ja moduulit kuljetetaan umpiautoilla, tai hyvin suojattuina työmaalle. Työmaalla rakennus nousee nopeasti harjakorkeuteensa valmisosien ansiosta. Rakennuksen ulkovaippa saadaan umpeen nopeasti ja katto rakennuksen päälle todella pian.

LapWall tarjoaa LEKO®-elementointijärjestelmällään kattavan kokonaisratkaisun!

LapWall LEKO®-elementointijärjestelmä käsittää yli sata tuotetta, joilla elementoit kustannustehokkaasti ja laadukkaasti rakennuksen kuin rakennuksen! Tuotteisto koostuu pääosin kattavasta puuelementtivalikoimasta, siihen kuuluvat myös kompaktit kylpyhuone- sekä asuntomoduulit niin puu-, kuin betonirakenteisille rakennuksille. Tuotteemme ovat rakenneratkaisuiltaan ja detaljeiltaan vakioitu ja standardoitu. Elementtien koko, verhoukset ja aukotukset ovat kuitenkin aina yksilölliset ja tuotteemme soveltuvatkin asiakkaidemme yksilöllisiin tarpeisiin.

Olemme vahvasti mukana suunnittelemassa kohdetta – rakenne- ja elementtisuunnittelussa LEKO®-elementointijärjestelmän avulla rakennuksesta tuotetaan 3D-malli, josta saadaan ulos järjestelmän mukaiset suunnitelmat tehtaille ja työmaille. Suunnitteluvaiheessa varmistetaan, että rakennus täyttää määräykset ja elementointijärjestelmän tuottama kokonaisuus toimii.

Kun asuntorakentamisen kohde elementoidaan järjestelmällämme kattavasti aina alapohjasta kattoelementteihin, työmaat etenevät ennätysnopeasti vesikattovaiheeseen ja saadaan säältä suojaan! Nopeuden lisäksi varmistutaan samalla rakentamisen laadusta. Valmistetaanhan tuotteemme kuivissa sisätiloissa pitkälle automatisoiduissa tehtaissamme alansa ammattilaisten johdolla.

Rakennuskohteessa kaivataan aina rivakkaa ja tehokasta otetta. LapWallin puuelementtirakentamiselle ja -asentamiselle ei löydy kilpailijoita. Ammattitaitoinen asennuspalvelumme saa rakennuksesi hetkessä säältä suojaan! Asiantuntemuksen ja kokemuksen myötä LapWall -asennuspalvelu on myös kustannustehokas ratkaisu. Ammattitaitoiset asentajat tuntevat tuotteemme läpikotaisin ja heidän osaamistaan päivitetään jatkuvasti.

Tutustu ja lataa tarjoamamme kattava rakentamisen aineisto osoitteesta https://issuu.com/lapwall2016

Tavoitteenamme ei ole saavuttaa asiakkaidemme odotuksia, vaan ylittää ne. Aina.

Lue kirjoitus

12.3.2018 - Tuomo Vikki

Moduulirakentaminen aiheuttaa positiivisen oravanpyörän!

 

Moduulirakentamisen edut tunnistetaan

Tänä päivänä rakentamisessa vallitsee selkeä trendi etsiä laadukkaita ja turvallisia ratkaisuja. Tekemistä pyritään siirtämään mahdollisimman paljon kuiviin sisätiloihin, pois työmaalta jossa ollaan säiden ja olosuhteiden armoilla. Työmaiden läpimenoa pyritään nopeuttamaan, jotta sitoutuneelle pääomalle saadaan kiertonopeutta. Työmaan läpimenoajan lyhentäminen ei saa huonontaa rakentamisen laatua. Moduulirakentamisen on huomattu olevan tähän tautiin oiva lääke.

Hallittu prosessi

Moduulirakentamisessa työvaiheet suoritetaan sisätiloissa hallituissa olosuhteissa. Tämä tuo huimia etuja perinteiseen rakentamiseen nähden. Laatuajattelu nousee omalle tasolleen, kun työvaiheet voidaan suunnitella ja hallita tarkemmin, myös materiaalinkäsittely on järjestelmällisempää ja sarjatyöideologiaa voidaan soveltaa entistä tehokkaammin. Prosessista saadaan virtaviivainen ja tehokas.

Huikea etu työvoiman saannin suhteen

LEKO® moduulirakentajat rakentavat unelmaolosuhteissa. Työn mielekkyys korostuu, kun saa työskennellä kuivissa ja lämpimissä sisätiloissa. Työvaiheiden yksinkertaistaminen ja vakiointi edesauttavat korkean ammattitaidon omaavien rakentamisen-, sähkö- ja lvi-ammattilaisten hyödyntämistä tehokkaammin suorittamaan tehtäviä, joissa tarvitaan syvää perehtyneisyyttä kyseiseen alaan. Läheskään kaikki työvaiheet eivät vaadi korkeaa ammattitaitoa omaavaa ammattilaista suorittamaan varsinaista työsuoritetta. Varsinaisen suorittavan työn voi tehdä taustasta riippumaton, korkean työmoraalin omaava henkilö, joka perehdytetään kulloiseenkin työvaiheeseen ammattilaisten toimesta.

Kokonaistehokkuudella jatkuvuutta ja tuloskykyä

Moduulirakentaminen tuo väistämättä kokonaistehokkuuden, joka näkyy myös kokonaiskustannuksessa; työmaiden läpimenoaika lyhenee merkittävästi ja kohteita on mahdollista toteuttaa pienemmällä henkilöstömäärällä, jopa moninkertainen määrä, joka taas tarkoittaa yritykselle enemmän tuloseuroja. Tästä syntyy positiivinen oravanpyörä.

Kuivaketju voi aidosti toteutua

Vastuullinen moduulivalmistaja huolehtii kuivaketjusta, raaka-aineesta valmiiseen tuotteeseen saakka. Tällä vältetään nykypäivän vitsausta, kosteus- ja sisäilmaongelmia. Raaka-aineet varastoidaan säältä suojassa ja valmis tuote suojataan huolellisesti. Koko ketju tapahtuu kuivissa olosuhteissa.

Laadukkaat LEKO® moduulit

Lapwall valmistaa laadukkaat moduulit jokaiseen tarpeeseen. Lapwall valmistaa mm. kylpyhuone- asuin-, hoiva- ja hotellimoduulit sekä puu että betonirakentajalle. Meiltä löytyy tietty vakiomallisto, mutta räätälöimme asiakkaan tarpeisiin erittäin monipuolisesti optimaalisen ratkaisun. Optimoinnissa hyödynnämme moduuli-, seinä- ja katto/välipohja -elementointia, jotka kaikki kuuluvat LEKO® konseptiimme. Vakiomoduuleissamme on asennettuna LEKO® kosteudenhallintajärjestelmä, joka tuo turvaa niin asukkaalle kuin kiinteistön omistajallekin. Lapwall myös pyrkii valmistuksessaan minimoimaan veden käytön, käytämme sitä lähinnä janon sammuttamiseen.

Lapwall rakentaa kaikille parempaa hyvinvointia!

Tuomo Vikki, Tehdaspäällikkö Keuruu

 

Lue kirjoitus

12.3.2018 - Kari Viljamaa

Kosteudenhallinta asuntorakentamisen vesikatevaiheessa

Asuntorakentamisessa isojen kohteiden sääsuojauksiin ja kosteudenhallintaan on viime vuosina panostettu merkittävästi. Rakenteilla oleva kohde saatetaan huputtaa kokonaan, rakenneosia suojataan erilaisilla ratkaisuilla, kosteusmittauksia suoritetaan jne. Kuitenkin usein rakennuksen kosteudenhallintanäkökulmasta tärkeimmän osan, taloa suojaavan vesikaton, hallittuun ja nopeaan rakentamiseen panostetaan liian vähän.

Puurakenteinen vesikatto rakennetaan ristikoilla. Vähänkin suuremmassa kohteessa ristikoita joudutaan käyttämään satoja ja rakennuksen yläpohjan säältä suojaan saattamiseen kuluu aikaa viikkoja. Rakennus on tämän ajan säiden armoilla ja riski rakenteiden kastumisesta rakentamisen aikana on suuri.

Olemme kehittäneet asuntorakentamisen kattoelementointiin uuden ylivertaisen tuotteen, jolla viikkojen katon rakentaminen saadaan lyhennettyä muutamiin päiviin. Tuotetta voidaan käyttää niin betonirakentamisessa, kuin puurunkoisillekin rakennuksille.

LapWall LEKO® asuntorakentamisen kattoelementti koostuu 2,5 – 4 metrin välein jaetuista ristikkonipuista ja palokatkoista, joiden päälle asennetaan kattoelementit. Valmista kattoa syntyy jopa 1000 m² päivässä!

 

Nopea asennusvaihe rakennustyömaalla voi ratkaista projektin menestyksekkään läpimenon. Työvoimaa ja erityisosaamista vaativat työvaiheet työmaalla toteutettuna ovat aina riski; löytyykö oikea osaaja – tai tapahtuuko inhimillinen virhe.

Kun kohde ei työmaavaiheessa ole sään armoilla, ei rakenteiden kostumisesta ole huolta. Valmistilojen ja elementtien asennusaikataulu on ilmoitettavissa hyvin tarkkaan projektin suunnitteluvaiheessa, näin ollen projektin venymisestä aiheutuvat kustannusriskit ovat minimissään. LapWall LEKO® asuntorakentamisen kattoelementit valmistetaan tehtaalla, kuivaketju ei katkea missään vaiheessa. Monimutkaisten työvaiheiden siirtäminen työmaalta tehdastiloihin on omiaan vähentämään rakentamisen riskejä ja lisäämään rakentamisen laatua.

Lue kirjoitus

12.3.2018 - Kari Viljamaa

Tuotteemme ja detaljimme ProdLib – palvelussa!

Lähtötietojen merkitys suunnittelussa

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Vanha viisaus, pitää paikkansa edelleenkin. Väitän että nykymallin rakentamisessa hyvin suunniteltu on jopa enemmän kuin puoliksi tehty. Tämän päivän rakentaminen on usein hyvin pirstaloitunutta, työmaatekeminen, tavaroiden valmistaminen ja toimittaminen on pilkottu useille näennäisesti toisistaan riippumattomille alihankkijoille ja urakoitsijoille. Hyvät ja huolella tehdyt suunnitelmat ovat kokoava tekijä rakennuksen laadukkaaseen ja kustannustehokkaaseen rakentamiseen useiden toimijoiden yhteistyönä.

Jotta tämä ”hyvä suunnittelu” sitten onnistuisi, on ensiarvoisen tärkeää, että rakennuksissa käytetään mahdollisimman paljon vakioituja ratkaisuja. Yksi merkitsevimmistä tekijöistä suunnittelukokonaisuudessa on rakennesuunnittelu. Suunnittelijan rooli korostuu, kun kohteiden vaikeusaste kasvaa. Haastaviin kohteisiin tulee kymmeniä rakenneratkaisuja ja jopa satoja detaljeja. Jos jokaisen rakennuksen jokainen kohta mietitään aina uudelleen, tuottaa se suurta vaihtelua tehdastuotantoihin ja työmaarakentamiseen. Usein tämä aiheuttaa kustannusten ylittymistä ja on myös riskitekijä rakenteiden toimivuuden näkökulmasta.

Ota käyttöön ilmaiseksi tarjoamamme toimialalla ennennäkemätön palvelu

Vakioratkaisujen ja -detaljien käyttäminen suunnittelussa on siis ensiarvoisen tärkeää. Niiden saatavuus, hallinnoiminen ja käyttäminen tulee olla helppoa ja nykyaikaista. Olemme jo aiemmin julkaisseet tuoteluettelon sekä suunnittelijan käsikirjan vakioratkaisuineen helpottamaan rakentamishankkeiden onnistumista. Nyt olemme ottaneet seuraavan askeleen! Laitoimme rakenneleikkauksemme, vakiodetaljimme ja ohjeistuksemme helppokäyttöiseen ja laadukkaaseen ProdLib -palveluun kaikkien saataville ilmaiseksi. Näin laadukasta ja kattavaa aineistoa ei toimialalta muualta löydy. Aineisto on helposti saatavilla sekä dwg- että pdf -muodossa ja kätevä käyttää suunnitteluohjelmilla.

ProdLib palvelun kehityksen lähtökohtina ovat olleet helppokäyttöisyys ja sisällön ajantasaisuus. Lopputuloksena on sovellus, jota voi käyttää suoraan Revit-, AutoCAD- ja AutoCAD LT -ohjelmien kanssa sekä standalone-versiona (josta voi avata PDF-tiedostoja tai lisätä DWG-kuvia muihin CAD-ohjelmistoihin). Palvelu varmistaa automaattisesti, että käytetty sisältö on ajan tasalla. Palvelua käyttää jo yli 10000 suunnittelun ammattilaista Suomessa ja määrä kasvaa huimaa vauhtia koko ajan!

Tutustu palveluun ja ohjeisiin https://www.prodlib.com/kayttoonotto/

Lataa palvelu ilmaiseksi ja hyödynnä tarjoamamme aineisto https://www.prodlib.com/download/

Tehokkaita ja laadukkaita suunnittelukokemuksia toivottaen!

Kari Viljamaa, Tekninen johtaja

Lue kirjoitus

12.3.2018 - Jussi Lampela

Rakentajan paras ystävä – LapWall hinnasto julkaistu!

 

Luotettava kumppani

LapWall haluaa olla asiakkaille avoin, rehellinen ja luotettava kumppani. Olemme tänä vuonna julkaisseet suunnitteluohjeemme ja detaljimme kaikkien käytettäväksi. Nyt teemme saman myös hinnastolle! Julkisen hinnaston avulla haluamme helpottaa asiakkaittemme työtä. Tuoteluettelon, suunnitteluohjeen sekä hinnaston avulla jokainen voi nopeasti arvioida oman hankkeen kustannuksia.

Onnistumisen elementit

LapWall LEKO elementointiratkaisut ovat kustannustehokkaan rakentamisen ensimmäiset tarvittavat elementit. Katkeamaton kuivaketju, huippulaatu ja nopeampi työmaan läpimenoaika mahdollistavat yrityksesi kannattavan kasvun. Tässä kasvussa me LapWallin väki haluamme olla mukana – yhdessä rakennamme tehokkaampaa ja laadukkaampaa tulevaisuutta.

Katkeamaton kuivaketju

LapWallin LEKO elementit valmistetaan mittatarkasti Pohjois-Euroopan moderneimmassa ja tehokkaimmassa tehtaassa. Katkeamaton kuivaketju on meille kunnia asia, joten raaka-ainevarastot, elementin valmistus ja valmistuotteiden varastointi tapahtuvat kaikki sisätiloissa ja elementit kuljetetaan aina umpikapelli autoilla. Elementit on myös suojattu tehtaalla asennusta varten, joten voit olla varma, että tuotteemme saapuvat työmaalle laadukkaana.

LapWall kumppanuus

Perinteinen rakentamisen kilpailuttaminen kuluttaa sekä myyjän, että asiakkaan resursseja. Tarjouspyyntöjen laatiminen, tarjousten laskeminen, vertailu ja neuvottelu täytyy molempien osapuolien ottaa huomioon hinnoittelussa.

Haluamme sinut LapWallin vuosisopimuskumppaniksi. Kumppanille varaamme yhdessä sovitun kapasiteetin vakiohinnoilla. Voit luottaa tehtaan toimitusvarmuuteen ja hinnoitteluun. Oman aikasi voit käyttää uusien hankkeiden käynnistämiseen.

Jussi Lampela, myyntipäällikkö – Pyhäntä

Lue kirjoitus

12.3.2018 - Jarmo Pekkarinen

Rakentajan paras kaveri

Puuelementoinnin suunnannäyttäjä
LapWall on puuelementoinnin suunnannäyttäjäyritys, edelläkävijä ja kehittäjä, jolle asiakas on aina ykkönen. Haluamme olla alamme halutuin yhteistyökumppani. Meillä on reilu tekemisen meininki, jossa vastuu ja vapaus kulkevat aina käsikädessä. Asiakkaamme arvostavat suuresti suomalaista, alansa kansainväliseen parhaimmistoon kuuluvaa yritystä. Yhtiömme LapWall LEKO® -elementointi-järjestelmä tarjoaa kustannustehokkaimman tavan rakentaa laadukkaat rivi-, luhti- ja kerrostalot, hoiva- ja päiväkodit sekä liiketilat ja teollisuusrakennukset.
Uusi tuoteluettelo
Julkaisemme nyt entistä paremman ja kattavamman tuoteluettelon käyttöönne. Luettelosta löydätte mm. elementtien soveltuvuusmatriisin tuoteperheittäin, dimensiot, tekniset ominaisuudet, detaljit, hyväksynnät jne… Tämä tuoteluettelo tarjoaa mahdollisuuden elementoida lopputuote alapohjaelementeistä alkaen aina kattoelementteihin asti ja kaiken siltä väliltä.Tutustu uudistuneeseen tuoteluetteloomme tästä linkistä Tuoteluettelo 11 2017
Uudet tuotteet luettelossa
• Ulkoseinäelementti Ekologinen
• Katoksen seinäelementti, molemmin puolin ulkoverhous paneloituna
• Kevyt väliseinäelementti
• Varaston väliseinäelementti
• Kattoelementtivalikoimaa laajennettu
• Asuntorakentamisen kattoelementit, kuusi uutta tuotetta
• Parvekevälipohja, vanhat parveke-elementit korvattu LVL-elementillä
• Kylpyhuonemoduulit
Asennuspalvelumme tekee homman teille helpoksi
LapWallin asennuspalvelu tarjoaa valmiiksi konseptoidut asennusvaihtoehdot. Meillä on ammattitaitoinen ja luotettava asennuspalvelu, joka tekee kokonaisuuden teille erittäin helpoksi ja riskittömäksi. Kun rakennuskohteessa kaivataan rivakkaa ja tehokasta otetta, ei LapWallin puuelementtirakentamiselle ja -asennukselle löydy kilpailijoita. Asiantuntemuksen ja kokemuksen myötä LapWallin asennuspalvelu on myös erittäin kustannustehokas ratkaisu. Ammattitaitoinen henkilöstömme tuntee tuotteemme läpikotaisin ja heidän osaamistaan päivitetään jatkuvasti. Kun valitsette LapWallin asennuksen, saatte samalla markkinoiden parhaimman ja kattavimman takuun kokonaisuudelle. LapWall – LEKO® guarantee ja voitte olla täysin huoleti.
LapWallin LEKO®-kuivaketju todella toimii
LapWall LEKO® -elementointijärjestelmän avulla rakentamisessa on mahdollista yhdistää helppous, nopeus, laatu ja riskittömyys. LapWallin kuivaketju todella toimii alkaen raaka-aineiden varastoinnista, valmistuksesta ja elementtien varastoinnista aina toimittamiseen ja asentamiseen asti. Voitte olla varmoja, että saatte työmaille aina kuivat ja virheettömät tuotteet.
LapWall yrityksenä
LapWall Oy:llä on tehtaat Pyhännällä, Pälkäneellä ja Keuruulla. Lisäksi meillä on toimipisteet Oulussa ja Vantaalla. LapWallin tytäryhtiö LapWall AB toimii Ruotsin ja Norjan markkinoilla. LapWall AB:n toimipisteet ovat Tukholmassa ja Borlängessä. LapWallin vuoden 2017 liikevaihto tulee olemaan noin 50 miljoonaa euroa ja kasvu tulee jatkumaan voimakkaana tulevinakin vuosina. LapWall – Builder’s Best Friend kuvaa todella tapaamme toimia. Meillä on pitkät ja luotettavat asiakassuhteet, jotka ovat jatkuneet yrityksen toiminnan alusta lähtien.

Tavoitteenamme ei ole saavuttaa
asiakkaidemme odotuksia, vaan
ylittää ne. Aina.

Jarmo Pekkarinen, toimitusjohtaja

Lue kirjoitus

12.3.2018 - Kari Viljamaa

Paras tapa suunnitella

Suunnittelussa lukitaan jopa 80% hankkeen kustannuksista. Me LapWallilla uskomme siihen ja siksi panostamme laadukkaaseen ja kattavaan suunnitteluun erityisen vahvasti.

Suunniteltu tuotteisto – järkevän tekemisen edellytys

Pelkästään tuotteen hyvä rakenneratkaisu ei riitä rakentamisessa. Se tarvitsee tuekseen keinot, joilla vaativa ja monimuotoinenkin kohde voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti – laadusta ja toimivuudesta tinkimättä. Vakioidun tuotteistomme tueksi olemme kehittäneet kattavan ohjeistuksen ja tarkan detaljiikan suunnittelijoiden käyttöön. Laaja valikoimamme detaljeineen kattaa elementoidun puurakentamisen aina omakotitaloista teollisuusrakennuksiin saakka, sisältäen mm. paritalot, rivitalot, luhtitalot, kerrostalojen kuori- ja kattoelementit, koulut, päivä- ja hoivakodit sekä hallirakentamisen. Ensi vuoden alussa on tulossa myös kattava kokonaisuus puukerrostalojen rakentamiseen.

Suunnittelu pullonkaulana?

Laaja ja oikein tehty suunnittelu vie aikaa yleensä kauemmin kuin hankkeeseen ryhdyttäessä ollaan varauduttu. Valmiilla ja pitkälle viedyillä vakioratkaisuilla olemmekin pystyneet lyhentämään suunnitteluun kuluvaa aikaa huomattavasti. Samalla voimme olla varmoja detaljiikan toimivuudesta – onhan niitä käytetty jo tuhansissa toimittamissamme rakennuksissa! Tehdastoiminnoissamme toistettavuus on laadun ja tehokkuuden tae. Sama pätee myös suunnitteluun.

Detaljilla on merkitystä

Rakennuksen suunnitteluprosessi on monivaiheinen. Pelkästään rakennusten puuosien suunnitteluun osallistuu yleensä arkkitehti, puurakennesuunnittelija ja elementtisuunnittelija. On erittäin tärkeää, että suunnittelun osapuolet tekevät yhteistyötä saumattomasti ja tieto kulkee eheänä ja reaaliajassa. Tuotteemme ja detaljiikkamme onkin luotu tämän yhteistyön kantavaksi keskiöksi.

Haluamme olla standardoimassa ja yksinkertaistamassa puurakentamisen suunnitteluprosessia, tehden siitä mahdollisimman läpinäkyvää. Siksi olemme luoneet käsikirjan, joka on julkinen ja vapaasti kaikkien suunnittelijoiden käytettävänä. Tutustu tähän allaolevan linkin kautta, ole hyvä!

LapWall suunnittelijan käsikirja

Lue kirjoitus

12.3.2018 - Hermanni Nylander

Miten perinteisen rakentamisen loputtoman pitkästä suunnitteluvaiheesta voi päästä eroon?

Suomalaisissa rakennushankkeissa pyritään liian usein keksimään pyörä aina uudelleen. Rakennushankkeiden suunnittelu aloitetaan puhtaalta pöydältä, sen sijaan että hyödynnettäisiin hyvän konseptoinnin mahdollisuuksia.

Suunnitteluvaihe on usein aikaa vievä ja vaivalloinen prosessi. Ensimmäisten arkkitehdin tekemien luonnosten jälkeen rakennuttaja kääntyy rakennusliikkeen puoleen ja tarjouksen saatuaan laskeskelee kannattavuutta. Tässä vaiheessa rakennuttaja kuitenkin lähes poikkeuksetta huomaa, että luonnoksiin on tehtävä muutoksia. Muokkaus- ja muutoskierrokset arkkitehdin kanssa syövät budjettia ja haukkaavat paljon aikaa. Eikä se tähän lopu. Vielä ovat edessä rakennesuunnittelijan sekä LVI- ja sähkösuunnittelijan työpanokset. Arkkitehti ja rakennesuunnittelija tekevät kohdekohtaisia suunnitelmia, jotka ovat usein prototyyppejä, mikä kostautuu pitkinä läpimenovaiheina ja lopputuloksen laatuongelmina. Oman hankaluutensa suunnitteluvaiheeseen tuo se, että kun rakennesuunnittelu tehdään ennen kuin rakennuksen toteutustapa on selvillä, voidaan esimerkiksi LVI-ratkaisua joutua muuttamaan vielä rakennusvaiheessakin. Rahaa ja aikaa palaa jälleen jatkuviin muutoksiin.

Suunnitteluvaihe on merkittävä kokonaiskustannusten kannalta, sillä sen kuluessa lyödään lukkoon 80 prosenttia rakentamisen kustannuksista. Tätä tehotonta, kallista ja pitkää suunnitteluvaihetta sivusta seuraavalle herää kysymys, tarvitaanko koko raskasta suunnitteluvaihetta? Vastaus saattaa yllättää, mutta rakentaminen ilman turhauttavaa ja kallista suunnitteluvaihettakin onnistuu, jos uskaltaa ajatella asiat toisin. LapWallilla on tehty juuri niin.

Vakioitu teollinen puuelementtirakentaminen tuo kaivatun ratkaisun niin prototyyppisuunnittelun venyvään suunnitteluprosessiin, paukkuviin budjetteihin kuin sen mukanaan tuomiin laatuongelmiinkin.

Vakioitu toimintamalli perustuu pitkälle vietyyn tuoteosien ja rakennesuunnitteluratkaisujen sekä arkkitehtonisten ratkaisujen vakiointiin. Tässä mallissa rakennuttaja saa arkkitehdin ja rakennesuunnittelijan luomat, loppuun asti harkitut toimivat ja tila- ja muut ratkaisut. Näitä voivat olla muun muassa asuntojen ja muiden tilojen valmiit pohjaratkaisut, harkitut pinta-, materiaali- ja värivalikoimat sekä erilaiset kylpyhuone- ja keittiömoduulivaihtoehdot LVI –ratkaisuineen ja sähkösuunnitelmineen.

Ammattilaisen suunnittelemia ratkaisuja yhdistämällä rakennuttaja voi helposti suunnitella niin rivi-, luhti- kuin kerrostalonkin. Vakioituihin tuoteosiin, moduuleihin ja liittymädetaljeihin perustuva malli merkitsee toimivien ja turvallisten ratkaisujen toistuvaa hyödyntämistä sekä suunnittelussa että toteutuksessa yksilöllisyyttä menettämättä. Kirsikkana kakussa on vielä se, että rakennuttajalla on käytössään myös erittäin helppokäyttöiset LapWallin nettisivuilla toimivat suunnittelutyökalut, joilla rakennuttaja pystyy kasaamaan haluamansa rakennuksen jopa minuutissa, näkemään ruudulta, miltä lopullinen rakennus tulisi näyttämään hintatietoineen sekä halutessaan lähettämään tilauksen vaikka saman tien. Valmis rakennus nousee perustusten päälle jopa kolmessa viikossa. Näppärää vai mitä?

Sujuvan suunnitteluvaiheen ja huolellisesti harkittujen ratkaisujen ansiosta kohteen rakentaminen pääsee käyntiin rivakasti, kustannukset pysyvät kurissa ja lopputulos on laadukas, helposti myytävä tai  vuokrattava kohde.

Hermanni Nylander

Tuotekehityspäällikkö, Pyhäntä

Lue kirjoitus

12.3.2018 - Esa Kaikkonen - Metsäwood

Puurakentaminen edistää laatua ja tuottavuutta

Moduuleista ja elementeistä rakentaminen on nopeaa.

Näemme tällä hetkellä vahvan trendin puurakentamisessa. Paikallaan rakentamisen sijaan rakentaminen on siirtymässä elementtien ja moduulien myötä tehdasrakentamiseen. Kumppanimme Lapwall on hyvä esimerkki markkinoita muuttavasta toimijasta puurakentamisen alueella. Me Metsä Woodissa haluamme olla teollisia kumppaneita tällaisten toimijoiden kanssa ja meille on syntynytkin Suomeen ja Keski-Euroopan markkinoille uudenlaisten toimijoiden ekosysteemi, jolle me tuotamme raaka-ainetta, lisensoimme teknologiaa ja annamme teknistä asiakaspalvelua Kerto-ja muiden tuotteidemme käyttämisestä. Kertosta syntyy materiaalitehokkaita ratkaisuja kattojen, seinien ja lattioiden valmistamiseen.

Puurakentamista tukee moni fakta. Moduuleista ja elementeistä rakentaminen on nopeaa. Pystymme osoittamaan tapauksia, joissa rakennustyömaalla aikaa on säästynyt kolmannes perinteiseen rakentamiseen verrattuna. Lisäksi puu on kevyttä ja puumateriaalia voi kuljettaa paikalle paljon enemmän kuin perinteisiä rakennusmateriaaleja.  Meillä on esimerkkejä, joissa ratkaisumme on todettu olevan kaksi kolmasosaa kevyempi kuin vastaava betoni- tai teräsratkaisu. Materiaalia kuluu vähemmän. Näin säästyy paitsi materiaalia myös kustannuksia. Puurakentaminen on myös vihreämpää rakentamista. Kuutio puuta sitoo tonnin hiilidioksidia elinkaarensa ajan. Lisäksi puu kestää yhtä hyvin kuin muutkin materiaalit. Kaikki rakennukset tietysti vaativat huolenpitoa, jotta ne säilyvät turvallisina. Puurakennuksessa, edes puukerrostalossa, ei tarvitse tehdä valuja, joiden kuivumista tarvitsisi odotella rakennustyömaalla. Näin ollen ei synny myöskään kiusausta aloittaa pinnoitustyötä liian aikaisin. Tämä on ollut yksi suurimmista syistä uudisrakennusten homeongelmissa.

Rakentaminen vastaa noin kolmanneksesta maailman kasvihuonepäästöistä. Kyse ei siis ole vähäpätöisestä asiasta. Kiihtyvää kaupungistumista ei voi hoitaa pelkästään uusiutumattomilla materiaaleilla, joiden valmistus aiheuttaa merkittäviä kasvihuonepäästöjä. Odotankin, että pitkällä aikavälillä puurakentaminen asetetaan sille kuuluvalle paikalle yhteiskuntien kehittämisessä hiilensitomiskykynsä ansiosta.
Puu yleistyy, mutta yleisesti ottaen rakentamisessa puhutaan konservatiivisesta ja säännellystä toimialasta. Näin ollen muutokset ovat tavanomaisesti hitaita. Onneksi EU ja monet sen jäsenvaltiot, Suomi mukaan lukien ovat ryhtyneet purkamaan säännöksiä puurakentamisen tieltä. Aktiivisia politiikkatoimia puurakentamisen edistämiseksi tarvitaan myös jatkossa. Autoteollisuudessakaan ei kiinnitetty suuremmin huomiota päästöihin ennen kuin se asetettiin sitovaksi velvoitteeksi.

Kaikki vanhat uskomukset puun heikkouksista, kuten palamisesta tai lahoamisesta, pystytään nykyään hallitsemaan erittäin hyvin. Vallitsevalla perinteisemmällä rakennustavalla ei ole saavutettu haluttua laatua, joten kynnyksen uusien tapojen kokeilemiseen ei pitäisi olla korkealla. Keskiöön on nostettava laatu ja tuottavuus, jotta tulevaisuudessa vältetään homekoulut, -sairaalat ja muut kosteusongelmaiset rakennukset. Koska nykyaikainen puurakentaminen on teollista rakentamista sisällä, voidaan tulevaisuudessa rakentaa laadukkaammin, mutta myös kevyemmin ja nopeammin. Samalla saadaan hallittua ilmastonmuutosta.

 

Esa Kaikkonen

Toimialajohtaja, Metsä Wood

Strategiajohtaja, Metsä Group

Lue kirjoitus

12.3.2018 - Hermanni Nylander

Rakentaja, valmistaudutko 100 – prosenttisesti hankkeeseesi?

”95 prosentin valmistautuminen tuottaa 50 prosentin tuloksen”

Katsellessani kiekkoleijonien edesottamuksia Pariisin MM-kisoissa, en voi millään välttyä erätaukostudioiden jutuilta. Siellä Tami kertoo itsevarmalla tyylillään ”piippuhyllyn cornerista” Suomen Veljille, että kuinka jääkiekkoa tulisi pelata. Joka kerta toistuu samat fraasit, ne saattavat joitakin hieman jo kyllästyttää… ja luulisi ammattipelaajien jo tietävän miten kiekko ammutaan sepakon kenkälaatikkoon… Toisaalta niissä Tamin prinsiipeissä on myös hyviä viisauksia, ja kun aikanaan on löytänyt oikeat, niin mitäpä niitä muuttamaan.

Yhden Tamin toistaman prinsiipin haluan nostaa pohdintaan rakennusalan näkökulmasta ja se on VALMISTAUTUMINEN. ”95 prosentin valmistautuminen tuottaa 50 prosentin tuloksen”, onkohan tämä väittämä totta vai tarua – muuallakin kuin jääkiekossa.

Rakennusalalla on tavanomaista, että jokainen kohde suunnitellaan kohdekohtaisesi –  suunnitellaan siis prototyyppejä. Urakat pilkotaan pieniin osiin, mistä seuraa kokonaiskuvan ja vastuiden hämärtymistä. Rakennetaan työmaalla vesi- ja räntäsateessa vaikeasti pitkästä – kosteudenhallinta ei ole kunnossa. Työvoiman saatavuudessa työmaalle on suuria haasteita, ja aikataulut eivät pidä.

Onko valmistautuminen yllä kuvatulla tavalla toimiessa tehty 100-prosenttisesti? Ei edes lähellekään 95 prosenttia, jolla saavutti prinsiipin mukaan vain 50 prosentin tuloksen. Uutisista saa liian usein lukea, että jopa uusissa rakennuksissa havaitaan kosteusongelmia ja sisäilmaongelmat ovat yleisesti tunnettuja. Voidaan siis yleisellä tasolla todeta alan tulosten olevan todella heikkoja. Tuo Tamin prinsiippi on siis täyttä totta myös rakentamisessa. Rakentamiseen on valmistauduttu liian heikosti ja tulokset ovat sen mukaisia.

Annetaanko tälle asialla periksi peittelemällä sitä vai ratkaistaanko ongelmat? Me LapWallilla olemme päättäneet ratkaista ne LapWall LEKO® -kokonaispalvelulla, joka tarjoaa kustannustehokkaan tavan rakentaa puuelementeistä rivi-, luhti- ja kerrostalot, hoiva- ja päiväkodit sekä liiketilat ja teollisuusrakennukset – laadukkaasti, nopeasti ja riskittömästi.

LapWall LEKO® -kokonaispalvelussa toiminta perustuu konseptoituihin, loppuun asti mietittyihin arkkitehti- ja rakennesuunnittelun ratkaisuihin perustuvaan kohteiden suunnitteluun. Rakenneratkaisuihin, jotka ovat ennalta suunniteltuja ja testattuja. Hyviin kosteudenhallinnan ratkaisuihin ja katkeamattomaan kuivaketjuun. Työmaavaiheen toimijoiden minimointiin.

LapWallin tapa ajatella uudella tavalla asettaa T&K-prosessin toimintaan tavanomaista rakennusyritystä kovemmat vaatimukset. Olemme panostaneet voimakkaasti tuotekehitykseen ja jatkamme edelleen samalla tiellä. Tavoite on päästä eroon tilauskohtaisesta suunnittelusta, lanseerasimme juuri LapWall LEKO® Bath -moduulin, jossa tämä tavoite toteutuu. LEKO® Bath:n suurimpina etuina on rakentamisen laadukkuus, nopeus ja kustannustehokkuus.

Viime maaliskuussa julkistimme suunnittelutyökalun, jonka avulla kokonaisen rivitalon voi suunnitella vain minuuteissa. Nyt myös LEKO® Bath -suunnittelutyökalu on kaikkien käytettävissä. Suosittelen kokeilemaan – vaihtoehtoja on mukavasti ja hintatiedonkin saa saman tien!

Vielä ennen juhannusta julkistamme LEKO® Luhtitalo -suunnittelutyökalun.

Loppuvuoden aikana LapWall lanseeraa muun muassa asuntorakentamisen kattoelementtiratkaisun, konseptit puukerrostaloihin ja kouluihin sekä ekologisen seinärakenteen. Olkaahan kuulolla, haluamme tarjota teille aina parhaat ratkaisut!

 

Mukavaa kesää!

Hermanni Nylander

Lue kirjoitus