LapWall

28.3.2018 - Kari Viljamaa

Rakentaminen siirtyy työmailta tehtaisiin, oletteko valmiita muutokseen?

Kukapa meistä ei pienenä olisi leikkinyt Lego-palikoilla? Niillä rakentaminen oli, ja on nykyäänkin, lähes jokaisen lapsen mielipuuhaa. Riittävän laajalla, mutta silti vakiodulla Lego-valikoimalla saa koottua mitä mielikuvituksellisimpia rakennuksia ja kokonaisuuksia. Palikat asettuvat saumattomasti ja tiukasti toisiinsa ja valmista tulee nopeasti! Lego-palikoita on myytävänä hyvin monenlaiseen ”rakentamiseen”. Niissä kaikissa on kuitenkin samat vakiointiperiaatteet ja kiinnitystapansa, joilla pienen lapsenkin onnistuu rakentaa vaativan näköisiä kokonaisuuksia. Tämän päivän rakentaminen on siirtymässä samanlaiseen vakiointi ja valmisosatoimitusten maailmaan.

Rakentaminen on pääperiaatteiltaan pysynyt vuosikymmenten ajan hyvin samankaltaisena. Suuria läpimurtoja ja teollistumista ei ole tapahtunut samassa mittakaavassa muuhun teollisuuteen verrattuna. Esimerkiksi autoteollisuudessa tuotevakioinnit sekä tehdasvalmistaminen ja kokoaminen ovat olleet avainasemassa jo sadan vuoden ajan. Tämän ansiosta saamme nauttia kohtuuhintaisilla, toimivilla ja turvallisilla ajoneuvoilla ajamisesta.

Talojen ja rakennusten rakentaminen mielletään lähes poikkeuksetta yksilölliseksi projektiksi, jossa kaikki suunnittelu ja rakentaminen tehdään mittatilaustyönä. Sanomattakin on selvää, että mittatilaustyörakentaminen työmaalla tulee hintoihinsa verrattuna tuotteistettuun tehdasolosuhteissa rakentamiseen. Viimeisten vuosien aikana rakentamisessa on alkanut tapahtua sekä ajattelu- että tuotantotapojen muutos. Rakentamista osataan mieltää enemmän vakiokomponenteista tehtäväksi toiminnaksi. Myös pitkälle vietyä tehdasosaamista hyödynnetään jo paljon aiempaa enemmän. Nykyään rakentamisen toimialalle erikoistuneet tehtaat valmistavatkin elementtejä hyvin monenlaisiin käyttötarkoituksiin. Tehtaissa valmistetaan myös täysin valmiita moduuleita märkätiloihin, parvekkeille ja moduuliksi voidaan tehdä jopa kokonainen huoneisto.

Vakioiduilla ratkaisuilla tehdasolosuhteissa valmistaminen tuo kiistatta kustannustehokkuutta ja laatua rakentamiseen. Edut eivät jää pelkästään siihen. Työmaaolosuhteissa rakentaminen on olosuhteiltaan haastavaa ja vaatii erittäin päteviä ammattimiehiä. Sääolosuhteiden vaikutus työmaarakentamiseen on suuri, rakenteiden kastumisilta on lähes mahdotonta välttyä. Ammattitaitoinen työmaatimpuri alkaa olla jo katoava luonnonvara. Siksipä työmaalla tehtävää työtä on saatava merkittävästi vähennettyä ja rakentamisaika työmaalla täytyy minimoida. Tähän kaikkeen ratkaisu on rakennuskomponenttien pitkälle viety tehdasvalmistaminen. Työmaalla tapahtuu ainoastaan elementtien ja moduulien kokoonpano. Toki työmaalle jää vielä tekemistä ja viimeistelyä, mutta suurin osa rakennuksesta tulee olla tehtynä, kun tavarantoimitukset työmaalle alkavat. Näillä toimenpiteillä rakennus saadaan säältä suojaan hyvin nopeasti.

Kosteudenhallinnan merkitystä rakentamisessa ei voi ylikorostaa. Rakentamisaikana tapahtunut rakenteiden kastuminen johtaa usein mittaviin ja kalliisiin korjaamistoimenpiteisiin, puhumattakaan kastuneen rakennuksen aiheuttamista terveyshaitoista asukkailleen. Nykyaikaisessa rakentamisessa tavoitteena on varmistaa katkeamaton kuivaketju. Tuotteet valmistetaan kuivissa tehdasolosuhteissa, ne varastoidaan varastorakennuksissa, elementit ja moduulit kuljetetaan umpiautoilla, tai hyvin suojattuina työmaalle. Työmaalla rakennus nousee nopeasti harjakorkeuteensa valmisosien ansiosta. Rakennuksen ulkovaippa saadaan umpeen nopeasti ja katto rakennuksen päälle todella pian.

LapWall tarjoaa LEKO®-elementointijärjestelmällään kattavan kokonaisratkaisun!

LapWall LEKO®-elementointijärjestelmä käsittää yli sata tuotetta, joilla elementoit kustannustehokkaasti ja laadukkaasti rakennuksen kuin rakennuksen! Tuotteisto koostuu pääosin kattavasta puuelementtivalikoimasta, siihen kuuluvat myös kompaktit kylpyhuone- sekä asuntomoduulit niin puu-, kuin betonirakenteisille rakennuksille. Tuotteemme ovat rakenneratkaisuiltaan ja detaljeiltaan vakioitu ja standardoitu. Elementtien koko, verhoukset ja aukotukset ovat kuitenkin aina yksilölliset ja tuotteemme soveltuvatkin asiakkaidemme yksilöllisiin tarpeisiin.

Olemme vahvasti mukana suunnittelemassa kohdetta – rakenne- ja elementtisuunnittelussa LEKO®-elementointijärjestelmän avulla rakennuksesta tuotetaan 3D-malli, josta saadaan ulos järjestelmän mukaiset suunnitelmat tehtaille ja työmaille. Suunnitteluvaiheessa varmistetaan, että rakennus täyttää määräykset ja elementointijärjestelmän tuottama kokonaisuus toimii.

Kun asuntorakentamisen kohde elementoidaan järjestelmällämme kattavasti aina alapohjasta kattoelementteihin, työmaat etenevät ennätysnopeasti vesikattovaiheeseen ja saadaan säältä suojaan! Nopeuden lisäksi varmistutaan samalla rakentamisen laadusta. Valmistetaanhan tuotteemme kuivissa sisätiloissa pitkälle automatisoiduissa tehtaissamme alansa ammattilaisten johdolla.

Rakennuskohteessa kaivataan aina rivakkaa ja tehokasta otetta. LapWallin puuelementtirakentamiselle ja -asentamiselle ei löydy kilpailijoita. Ammattitaitoinen asennuspalvelumme saa rakennuksesi hetkessä säältä suojaan! Asiantuntemuksen ja kokemuksen myötä LapWall -asennuspalvelu on myös kustannustehokas ratkaisu. Ammattitaitoiset asentajat tuntevat tuotteemme läpikotaisin ja heidän osaamistaan päivitetään jatkuvasti.

Tutustu ja lataa tarjoamamme kattava rakentamisen aineisto osoitteesta https://issuu.com/lapwall2016

Tavoitteenamme ei ole saavuttaa asiakkaidemme odotuksia, vaan ylittää ne. Aina.

Lue kirjoitus

12.3.2018 - Kari Viljamaa

Kosteudenhallinta asuntorakentamisen vesikatevaiheessa

Asuntorakentamisessa isojen kohteiden sääsuojauksiin ja kosteudenhallintaan on viime vuosina panostettu merkittävästi. Rakenteilla oleva kohde saatetaan huputtaa kokonaan, rakenneosia suojataan erilaisilla ratkaisuilla, kosteusmittauksia suoritetaan jne. Kuitenkin usein rakennuksen kosteudenhallintanäkökulmasta tärkeimmän osan, taloa suojaavan vesikaton, hallittuun ja nopeaan rakentamiseen panostetaan liian vähän.

Puurakenteinen vesikatto rakennetaan ristikoilla. Vähänkin suuremmassa kohteessa ristikoita joudutaan käyttämään satoja ja rakennuksen yläpohjan säältä suojaan saattamiseen kuluu aikaa viikkoja. Rakennus on tämän ajan säiden armoilla ja riski rakenteiden kastumisesta rakentamisen aikana on suuri.

Olemme kehittäneet asuntorakentamisen kattoelementointiin uuden ylivertaisen tuotteen, jolla viikkojen katon rakentaminen saadaan lyhennettyä muutamiin päiviin. Tuotetta voidaan käyttää niin betonirakentamisessa, kuin puurunkoisillekin rakennuksille.

LapWall LEKO® asuntorakentamisen kattoelementti koostuu 2,5 – 4 metrin välein jaetuista ristikkonipuista ja palokatkoista, joiden päälle asennetaan kattoelementit. Valmista kattoa syntyy jopa 1000 m² päivässä!

 

Nopea asennusvaihe rakennustyömaalla voi ratkaista projektin menestyksekkään läpimenon. Työvoimaa ja erityisosaamista vaativat työvaiheet työmaalla toteutettuna ovat aina riski; löytyykö oikea osaaja – tai tapahtuuko inhimillinen virhe.

Kun kohde ei työmaavaiheessa ole sään armoilla, ei rakenteiden kostumisesta ole huolta. Valmistilojen ja elementtien asennusaikataulu on ilmoitettavissa hyvin tarkkaan projektin suunnitteluvaiheessa, näin ollen projektin venymisestä aiheutuvat kustannusriskit ovat minimissään. LapWall LEKO® asuntorakentamisen kattoelementit valmistetaan tehtaalla, kuivaketju ei katkea missään vaiheessa. Monimutkaisten työvaiheiden siirtäminen työmaalta tehdastiloihin on omiaan vähentämään rakentamisen riskejä ja lisäämään rakentamisen laatua.

Lue kirjoitus

12.3.2018 - Kari Viljamaa

Tuotteemme ja detaljimme ProdLib – palvelussa!

Lähtötietojen merkitys suunnittelussa

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Vanha viisaus, pitää paikkansa edelleenkin. Väitän että nykymallin rakentamisessa hyvin suunniteltu on jopa enemmän kuin puoliksi tehty. Tämän päivän rakentaminen on usein hyvin pirstaloitunutta, työmaatekeminen, tavaroiden valmistaminen ja toimittaminen on pilkottu useille näennäisesti toisistaan riippumattomille alihankkijoille ja urakoitsijoille. Hyvät ja huolella tehdyt suunnitelmat ovat kokoava tekijä rakennuksen laadukkaaseen ja kustannustehokkaaseen rakentamiseen useiden toimijoiden yhteistyönä.

Jotta tämä ”hyvä suunnittelu” sitten onnistuisi, on ensiarvoisen tärkeää, että rakennuksissa käytetään mahdollisimman paljon vakioituja ratkaisuja. Yksi merkitsevimmistä tekijöistä suunnittelukokonaisuudessa on rakennesuunnittelu. Suunnittelijan rooli korostuu, kun kohteiden vaikeusaste kasvaa. Haastaviin kohteisiin tulee kymmeniä rakenneratkaisuja ja jopa satoja detaljeja. Jos jokaisen rakennuksen jokainen kohta mietitään aina uudelleen, tuottaa se suurta vaihtelua tehdastuotantoihin ja työmaarakentamiseen. Usein tämä aiheuttaa kustannusten ylittymistä ja on myös riskitekijä rakenteiden toimivuuden näkökulmasta.

Ota käyttöön ilmaiseksi tarjoamamme toimialalla ennennäkemätön palvelu

Vakioratkaisujen ja -detaljien käyttäminen suunnittelussa on siis ensiarvoisen tärkeää. Niiden saatavuus, hallinnoiminen ja käyttäminen tulee olla helppoa ja nykyaikaista. Olemme jo aiemmin julkaisseet tuoteluettelon sekä suunnittelijan käsikirjan vakioratkaisuineen helpottamaan rakentamishankkeiden onnistumista. Nyt olemme ottaneet seuraavan askeleen! Laitoimme rakenneleikkauksemme, vakiodetaljimme ja ohjeistuksemme helppokäyttöiseen ja laadukkaaseen ProdLib -palveluun kaikkien saataville ilmaiseksi. Näin laadukasta ja kattavaa aineistoa ei toimialalta muualta löydy. Aineisto on helposti saatavilla sekä dwg- että pdf -muodossa ja kätevä käyttää suunnitteluohjelmilla.

ProdLib palvelun kehityksen lähtökohtina ovat olleet helppokäyttöisyys ja sisällön ajantasaisuus. Lopputuloksena on sovellus, jota voi käyttää suoraan Revit-, AutoCAD- ja AutoCAD LT -ohjelmien kanssa sekä standalone-versiona (josta voi avata PDF-tiedostoja tai lisätä DWG-kuvia muihin CAD-ohjelmistoihin). Palvelu varmistaa automaattisesti, että käytetty sisältö on ajan tasalla. Palvelua käyttää jo yli 10000 suunnittelun ammattilaista Suomessa ja määrä kasvaa huimaa vauhtia koko ajan!

Tutustu palveluun ja ohjeisiin https://www.prodlib.com/kayttoonotto/

Lataa palvelu ilmaiseksi ja hyödynnä tarjoamamme aineisto https://www.prodlib.com/download/

Tehokkaita ja laadukkaita suunnittelukokemuksia toivottaen!

Kari Viljamaa, Tekninen johtaja

Lue kirjoitus

12.3.2018 - Kari Viljamaa

Paras tapa suunnitella

Suunnittelussa lukitaan jopa 80% hankkeen kustannuksista. Me LapWallilla uskomme siihen ja siksi panostamme laadukkaaseen ja kattavaan suunnitteluun erityisen vahvasti.

Suunniteltu tuotteisto – järkevän tekemisen edellytys

Pelkästään tuotteen hyvä rakenneratkaisu ei riitä rakentamisessa. Se tarvitsee tuekseen keinot, joilla vaativa ja monimuotoinenkin kohde voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti – laadusta ja toimivuudesta tinkimättä. Vakioidun tuotteistomme tueksi olemme kehittäneet kattavan ohjeistuksen ja tarkan detaljiikan suunnittelijoiden käyttöön. Laaja valikoimamme detaljeineen kattaa elementoidun puurakentamisen aina omakotitaloista teollisuusrakennuksiin saakka, sisältäen mm. paritalot, rivitalot, luhtitalot, kerrostalojen kuori- ja kattoelementit, koulut, päivä- ja hoivakodit sekä hallirakentamisen. Ensi vuoden alussa on tulossa myös kattava kokonaisuus puukerrostalojen rakentamiseen.

Suunnittelu pullonkaulana?

Laaja ja oikein tehty suunnittelu vie aikaa yleensä kauemmin kuin hankkeeseen ryhdyttäessä ollaan varauduttu. Valmiilla ja pitkälle viedyillä vakioratkaisuilla olemmekin pystyneet lyhentämään suunnitteluun kuluvaa aikaa huomattavasti. Samalla voimme olla varmoja detaljiikan toimivuudesta – onhan niitä käytetty jo tuhansissa toimittamissamme rakennuksissa! Tehdastoiminnoissamme toistettavuus on laadun ja tehokkuuden tae. Sama pätee myös suunnitteluun.

Detaljilla on merkitystä

Rakennuksen suunnitteluprosessi on monivaiheinen. Pelkästään rakennusten puuosien suunnitteluun osallistuu yleensä arkkitehti, puurakennesuunnittelija ja elementtisuunnittelija. On erittäin tärkeää, että suunnittelun osapuolet tekevät yhteistyötä saumattomasti ja tieto kulkee eheänä ja reaaliajassa. Tuotteemme ja detaljiikkamme onkin luotu tämän yhteistyön kantavaksi keskiöksi.

Haluamme olla standardoimassa ja yksinkertaistamassa puurakentamisen suunnitteluprosessia, tehden siitä mahdollisimman läpinäkyvää. Siksi olemme luoneet käsikirjan, joka on julkinen ja vapaasti kaikkien suunnittelijoiden käytettävänä. Tutustu tähän allaolevan linkin kautta, ole hyvä!

LapWall suunnittelijan käsikirja

Lue kirjoitus