fbpx

LapWall

 

Moduulirakentamisen edut tunnistetaan

Tänä päivänä rakentamisessa vallitsee selkeä trendi etsiä laadukkaita ja turvallisia ratkaisuja. Tekemistä pyritään siirtämään mahdollisimman paljon kuiviin sisätiloihin, pois työmaalta jossa ollaan säiden ja olosuhteiden armoilla. Työmaiden läpimenoa pyritään nopeuttamaan, jotta sitoutuneelle pääomalle saadaan kiertonopeutta. Työmaan läpimenoajan lyhentäminen ei saa huonontaa rakentamisen laatua. Moduulirakentamisen on huomattu olevan tähän tautiin oiva lääke.

Hallittu prosessi

Moduulirakentamisessa työvaiheet suoritetaan sisätiloissa hallituissa olosuhteissa. Tämä tuo huimia etuja perinteiseen rakentamiseen nähden. Laatuajattelu nousee omalle tasolleen, kun työvaiheet voidaan suunnitella ja hallita tarkemmin, myös materiaalinkäsittely on järjestelmällisempää ja sarjatyöideologiaa voidaan soveltaa entistä tehokkaammin. Prosessista saadaan virtaviivainen ja tehokas.

Huikea etu työvoiman saannin suhteen

LEKO® moduulirakentajat rakentavat unelmaolosuhteissa. Työn mielekkyys korostuu, kun saa työskennellä kuivissa ja lämpimissä sisätiloissa. Työvaiheiden yksinkertaistaminen ja vakiointi edesauttavat korkean ammattitaidon omaavien rakentamisen-, sähkö- ja lvi-ammattilaisten hyödyntämistä tehokkaammin suorittamaan tehtäviä, joissa tarvitaan syvää perehtyneisyyttä kyseiseen alaan. Läheskään kaikki työvaiheet eivät vaadi korkeaa ammattitaitoa omaavaa ammattilaista suorittamaan varsinaista työsuoritetta. Varsinaisen suorittavan työn voi tehdä taustasta riippumaton, korkean työmoraalin omaava henkilö, joka perehdytetään kulloiseenkin työvaiheeseen ammattilaisten toimesta.

Kokonaistehokkuudella jatkuvuutta ja tuloskykyä

Moduulirakentaminen tuo väistämättä kokonaistehokkuuden, joka näkyy myös kokonaiskustannuksessa; työmaiden läpimenoaika lyhenee merkittävästi ja kohteita on mahdollista toteuttaa pienemmällä henkilöstömäärällä, jopa moninkertainen määrä, joka taas tarkoittaa yritykselle enemmän tuloseuroja. Tästä syntyy positiivinen oravanpyörä.

Kuivaketju voi aidosti toteutua

Vastuullinen moduulivalmistaja huolehtii kuivaketjusta, raaka-aineesta valmiiseen tuotteeseen saakka. Tällä vältetään nykypäivän vitsausta, kosteus- ja sisäilmaongelmia. Raaka-aineet varastoidaan säältä suojassa ja valmis tuote suojataan huolellisesti. Koko ketju tapahtuu kuivissa olosuhteissa.

Laadukkaat LEKO® moduulit

Lapwall valmistaa laadukkaat moduulit jokaiseen tarpeeseen. Lapwall valmistaa mm. kylpyhuone- asuin-, hoiva- ja hotellimoduulit sekä puu että betonirakentajalle. Meiltä löytyy tietty vakiomallisto, mutta räätälöimme asiakkaan tarpeisiin erittäin monipuolisesti optimaalisen ratkaisun. Optimoinnissa hyödynnämme moduuli-, seinä- ja katto/välipohja -elementointia, jotka kaikki kuuluvat LEKO® konseptiimme. Vakiomoduuleissamme on asennettuna LEKO® kosteudenhallintajärjestelmä, joka tuo turvaa niin asukkaalle kuin kiinteistön omistajallekin. Lapwall myös pyrkii valmistuksessaan minimoimaan veden käytön, käytämme sitä lähinnä janon sammuttamiseen.

Lapwall rakentaa kaikille parempaa hyvinvointia!

Tuomo Vikki, Tehdaspäällikkö Keuruu

 

Tuomo Vikki

Tuomo Vikki