LapWall

Moduuleista ja elementeistä rakentaminen on nopeaa.

Näemme tällä hetkellä vahvan trendin puurakentamisessa. Paikallaan rakentamisen sijaan rakentaminen on siirtymässä elementtien ja moduulien myötä tehdasrakentamiseen. Kumppanimme Lapwall on hyvä esimerkki markkinoita muuttavasta toimijasta puurakentamisen alueella. Me Metsä Woodissa haluamme olla teollisia kumppaneita tällaisten toimijoiden kanssa ja meille on syntynytkin Suomeen ja Keski-Euroopan markkinoille uudenlaisten toimijoiden ekosysteemi, jolle me tuotamme raaka-ainetta, lisensoimme teknologiaa ja annamme teknistä asiakaspalvelua Kerto-ja muiden tuotteidemme käyttämisestä. Kertosta syntyy materiaalitehokkaita ratkaisuja kattojen, seinien ja lattioiden valmistamiseen.

Puurakentamista tukee moni fakta. Moduuleista ja elementeistä rakentaminen on nopeaa. Pystymme osoittamaan tapauksia, joissa rakennustyömaalla aikaa on säästynyt kolmannes perinteiseen rakentamiseen verrattuna. Lisäksi puu on kevyttä ja puumateriaalia voi kuljettaa paikalle paljon enemmän kuin perinteisiä rakennusmateriaaleja.  Meillä on esimerkkejä, joissa ratkaisumme on todettu olevan kaksi kolmasosaa kevyempi kuin vastaava betoni- tai teräsratkaisu. Materiaalia kuluu vähemmän. Näin säästyy paitsi materiaalia myös kustannuksia. Puurakentaminen on myös vihreämpää rakentamista. Kuutio puuta sitoo tonnin hiilidioksidia elinkaarensa ajan. Lisäksi puu kestää yhtä hyvin kuin muutkin materiaalit. Kaikki rakennukset tietysti vaativat huolenpitoa, jotta ne säilyvät turvallisina. Puurakennuksessa, edes puukerrostalossa, ei tarvitse tehdä valuja, joiden kuivumista tarvitsisi odotella rakennustyömaalla. Näin ollen ei synny myöskään kiusausta aloittaa pinnoitustyötä liian aikaisin. Tämä on ollut yksi suurimmista syistä uudisrakennusten homeongelmissa.

Rakentaminen vastaa noin kolmanneksesta maailman kasvihuonepäästöistä. Kyse ei siis ole vähäpätöisestä asiasta. Kiihtyvää kaupungistumista ei voi hoitaa pelkästään uusiutumattomilla materiaaleilla, joiden valmistus aiheuttaa merkittäviä kasvihuonepäästöjä. Odotankin, että pitkällä aikavälillä puurakentaminen asetetaan sille kuuluvalle paikalle yhteiskuntien kehittämisessä hiilensitomiskykynsä ansiosta.
Puu yleistyy, mutta yleisesti ottaen rakentamisessa puhutaan konservatiivisesta ja säännellystä toimialasta. Näin ollen muutokset ovat tavanomaisesti hitaita. Onneksi EU ja monet sen jäsenvaltiot, Suomi mukaan lukien ovat ryhtyneet purkamaan säännöksiä puurakentamisen tieltä. Aktiivisia politiikkatoimia puurakentamisen edistämiseksi tarvitaan myös jatkossa. Autoteollisuudessakaan ei kiinnitetty suuremmin huomiota päästöihin ennen kuin se asetettiin sitovaksi velvoitteeksi.

Kaikki vanhat uskomukset puun heikkouksista, kuten palamisesta tai lahoamisesta, pystytään nykyään hallitsemaan erittäin hyvin. Vallitsevalla perinteisemmällä rakennustavalla ei ole saavutettu haluttua laatua, joten kynnyksen uusien tapojen kokeilemiseen ei pitäisi olla korkealla. Keskiöön on nostettava laatu ja tuottavuus, jotta tulevaisuudessa vältetään homekoulut, -sairaalat ja muut kosteusongelmaiset rakennukset. Koska nykyaikainen puurakentaminen on teollista rakentamista sisällä, voidaan tulevaisuudessa rakentaa laadukkaammin, mutta myös kevyemmin ja nopeammin. Samalla saadaan hallittua ilmastonmuutosta.

 

Esa Kaikkonen

Toimialajohtaja, Metsä Wood

Strategiajohtaja, Metsä Group

Esa Kaikkonen - Metsäwood

Esa Kaikkonen - Metsäwood

Lataa uusi tuote-

luettelomme!

Tuoteluettelosta löydät mm. uudet tuotteet sekä valmistustoleranssit.

Kiitos latauksesta! Pääset lataamaan tuoteluettelon tästä: https://issuu.com/lapwall2016/docs/lapwall_20leko_20tuoteluettelo_11.2/1?ff=true